Säkerhet och integritet är vår viktigaste prioritet

GDPR

Kind tar GDPR på högsta allvar och tillgång till data och personuppgifter är begränsad till personer som tillhandahåller vård eller som är del i vår kontinuerliga uppdrag med support och utveckling av vår mjukvara. Kind jobbar ständigt med att säkerställa säkerheten i våra system och för att skydda personlig data. Vi gör detta genom att utnyttja en kombination av våra egna experter samt genom automatiska och manuella rutiner för granskning, gallring och bortagning av personlig data.

Säkerhet ≠ komplexitet

Kind kombinerar hög säkerhet med enkelt användande. Säkerhet är högsta prioritet för oss eftersom vi anser dina personuppgifter vara högst konfidentiella. Kind använder sig både av BankID för kontoverifiering och vår egna tvåstegsautentisering för att skydda din data. Kind använder kryptering både ”In transit” och “At rest” av all data, och för att skydda personuppgifter, separerar vi dem helt från andra applikationsdata.