Med Kinds fildelningsverktyg delar ni effektivt dokument, filer och remisser mellan vårdgivare.

Dela digitala remisser, dokument och intyg.

Administration är viktigt men ska vara enkelt, intuitivt och inte stjäla tid och resurser från er kärnverksamhet. Spara papper, porto och tid samtidigt som både vårdgivare och patienter har nytta av kortare ledtider.

Skapa flöden som bygger er affär.

Med Kind Files skapas förutsättningar till partnerskap och samarbeten mellan vårdgivare och andra instanser som samarbetar med vården. En vårdgivare som har enkla vägar in till kontakt väljs oftare som utförare både av patienter och andra vårdgivare.

Systemoberoende easy-add-on.

I en perfekt värld är alla journalsystem kompatibla och all information finns bara ett knapptryck bort. Tills dess är Kind Files en brygga mellan vårdgivare och journalsystem!

Några fördelar med Kind Files

Inga mer papper

100 procent digital informationsdelning.

Egna mallar

Exponera ert varumärke och skapa en enhetlig digital upplevelse.

Ert varumärke

Exponera ert varumärke och ge patienterna en enhetlig digital upplevelse.

Korta ledtiden

Korta ledtider i era vårdprocesser.

2FA inloggning

Säkerhet med tvåfaktorsautentisiering.

Inget mer porto

Billigare och snabbare än postvägen.

Bygger partnerskap

Dela information och stärk relationen med dina samarbetspartners.

Tillgänglighet

Ta emot nya och gamla patienter närsomhelst på dygnet.

Vad passar bäst för dig?

Chatt Skicka meddelanden, bilder, videor och filer i ett användarvänligt gränssnitt.
Videomöten Boka, bjud in och träffa patienter i vår inbyggda funktion för säkra videomöten.
Bibliotek Bygg en kunskapsbank och samla er organisations kunskap, information och media. Dela denna enkelt med era patienter.
Vårdresor Skräddarsy vårdresor för dina patientgrupper där rätt information automatiskt delas med patienten vid rätt tillfälle.
Taggar Tagga och segmentera användargrupper för riktad kommunikation och användarstatistik.
Kvittenser Be närsomhelst patienter att bekräfta tidsbokningar, viktig information och överenskommelser.
Formulär Korta ledtider för kunskapsinhämtning och dela formulär automatiskt. Patienten besvarar på distans och när det passar bäst.
Extern dokumentdelning Dela eller ta emot digitala remisser, dokument och intyg med andra vårdgivare och samarbetspartners.
Klarmarkering Använd vår flexibla funktion klarmarkera-funktion för bättre ärendehantering och smidigare uppföljning.
Kallelser och inbjudningar Skicka digitala kallelser och påminnelser med ett enkelt knapptryck.
Patient-tilldelning Triagera och tilldela ansvar för patienter till rätt vårdpersonal vid rätt tillfälle.
Webbgränssnitt Välkomna nya och gamla patienter i ett webbgränssnitt direkt på din hemsida.
SMS-notifieringar Kostnadsfria notifieringar direkt i patientens mobiltelefon.