Med Kinds vårdapp kommunicerar ni på ett enkelt, kostnadseffektivt och skalbart sätt.

Satsa på patientrelationen.

En enkel och trygg väg in till rätt person hos vårdgivaren är en grundsten i Kind App – vi bygger goda relationer som präglas av en upplevd närvaro och tillgänglighet. Vi vet att detta är några av de viktigaste delarna i en personcentrerad, god och nära vård. Trygghet skapar effektivitet över tid!

Effektivisera och lägg tiden på rätt saker.

Underlätta ett enat arbetssätt hos din personal och öka er effektivitet. Att automatisera information till era patienter och använda massutskick är exempel på effektiviseringsmöjligheter du har med Kind App.

Öka patientsäkerheten och bygg vårdkvalitet.

Säkerställ patientsäkerheten med ett kvalitetssäkrat informationsbibliotek och ett automatiserat informationsflöde. Automatiserade vårdflöden passar exempelvis vid eftervård, inför en operation, mödravård och KBT. Helt enkelt överallt i vården där det finns standardiserade flöden!

Några fördelar med Kind App

Chatt

Skicka meddelanden, bilder, videor och filer i ett användarvänligt gränssnitt.

Videomöten

Genomför videomöten med en eller flera deltagare.

Massutskick

Nå alla eller grupper med ett knapptryck.

Formulär

Skicka användarvänliga formulär för att enkelt samla in information.

Kunskap

Samla information/kunskap/FAQ i appen.

Taggar

Segmentera patienter med hjälp av taggar och/eller olika arbetsytor.

Vårdresor

Automatiserade meddelanden till patienter.

Digital dörr

Länk att dela på hemsida eller i sociala medier för kontaktförfrågningar.

Vad passar bäst för dig?

Chatt Skicka meddelanden, bilder, videor och filer i ett användarvänligt gränssnitt.
Videomöten Boka, bjud in och träffa patienter i vår inbyggda funktion för säkra videomöten.
Bibliotek Bygg en kunskapsbank och samla er organisations kunskap, information och media. Dela denna enkelt med era patienter.
Vårdresor Skräddarsy vårdresor för dina patientgrupper där rätt information automatiskt delas med patienten vid rätt tillfälle.
Taggar Tagga och segmentera användargrupper för riktad kommunikation och användarstatistik.
Kvittenser Be närsomhelst patienter att bekräfta tidsbokningar, viktig information och överenskommelser.
Formulär Korta ledtider för kunskapsinhämtning och dela formulär automatiskt. Patienten besvarar på distans och när det passar bäst.
Extern dokumentdelning Dela eller ta emot digitala remisser, dokument och intyg med andra vårdgivare och samarbetspartners.
Klarmarkering Använd vår flexibla funktion klarmarkera-funktion för bättre ärendehantering och smidigare uppföljning.
Kallelser och inbjudningar Skicka digitala kallelser och påminnelser med ett enkelt knapptryck.
Patient-tilldelning Triagera och tilldela ansvar för patienter till rätt vårdpersonal vid rätt tillfälle.
Webbgränssnitt Välkomna nya och gamla patienter i ett webbgränssnitt direkt på din hemsida.
SMS-notifieringar Kostnadsfria notifieringar direkt i patientens mobiltelefon.