Med Kinds webblösning sänker ni tröskeln och ökar tillgängligheten.

Skapa ingångar och optimera er tillgänglighet.

Gör det enkelt att ta emot nya och gamla patienter när som helst på dygnet. Med en chattfunktion med bankid-inloggning direkt på er hemsida blir det smidigt att kontakta er istället för någon av nätdoktorerna.

Triagera enkelt till rätt vård.

Använd förutbestämda och kvalitetssäkrade frågeformulär, mallar och kunskapsinlägg för att möta olika behov. Med rätt personal, information och verktyg blir Kind en naturlig del av både ert interna och externa patientsäkerhets- och kvalitetsarbete.

Effektivitet ska inte kräva storlek.

Kind Web är vad vi kallar “simple and brilliant”, en lösning som är enkel och kostnadseffektiv att anpassa och implementera oavsett er storlek. En lösning som är enkel ger en hög användbarhet, nöjda medarbetare och patienter samt en vård som håller högre kvalitet.

Några fördelar med Kind Web

Chatt

Skicka meddelanden, bilder, videor och filer i ett användarvänligt gränssnitt.

Videomöten

Genomför videomöten med en eller flera deltagare.

Triage

Möt olika behov med rätt personal och verktyg.

Tillgänglighet

Ta emot nya och gamla patienter närsomhelst på dygnet.

Bank ID

Bekräfta identiteten på dina patienter på ett snabbt och smidigt sätt.

SMS-notifieringar

Uppmärksamma patienter på svar genom notifieringar via SMS.

Ert varumärke

Exponera ert varumärke och ge patienterna en enhetlig digital upplevelse.

Kunskap

Samla information/kunskap/FAQ i appen.

Vad passar bäst för dig?

Chatt Skicka meddelanden, bilder, videor och filer i ett användarvänligt gränssnitt.
Videomöten Boka, bjud in och träffa patienter i vår inbyggda funktion för säkra videomöten.
Bibliotek Bygg en kunskapsbank och samla er organisations kunskap, information och media. Dela denna enkelt med era patienter.
Vårdresor Skräddarsy vårdresor för dina patientgrupper där rätt information automatiskt delas med patienten vid rätt tillfälle.
Taggar Tagga och segmentera användargrupper för riktad kommunikation och användarstatistik.
Kvittenser Be närsomhelst patienter att bekräfta tidsbokningar, viktig information och överenskommelser.
Formulär Korta ledtider för kunskapsinhämtning och dela formulär automatiskt. Patienten besvarar på distans och när det passar bäst.
Extern dokumentdelning Dela eller ta emot digitala remisser, dokument och intyg med andra vårdgivare och samarbetspartners.
Klarmarkering Använd vår flexibla funktion klarmarkera-funktion för bättre ärendehantering och smidigare uppföljning.
Kallelser och inbjudningar Skicka digitala kallelser och påminnelser med ett enkelt knapptryck.
Patient-tilldelning Triagera och tilldela ansvar för patienter till rätt vårdpersonal vid rätt tillfälle.
Webbgränssnitt Välkomna nya och gamla patienter i ett webbgränssnitt direkt på din hemsida.
SMS-notifieringar Kostnadsfria notifieringar direkt i patientens mobiltelefon.