Relationer för livet

Vi tror att relationen i ett vårdmöte är viktig. I många fall helt avgörande. Vi tror på ett partnerskap mellan vårdgivare och personen som söker vård. Med detta kan vi skapa rätt förutsättningar att uppnå bästa vårdresultat. Vi skapar relationer för livet!

Kind om Kind

Både i min tidigare roll som verksamhetschef i vården och i min nuvarande roll som vd älskar jag arbetet med Kind och det värde vi skapar. Att effektivisera arbetsflöden och samtidigt stärka relationen med patienten genom en högre upplevd närvaro och tillgänglighet är fantastiskt!
Louise Sternros
CEO, Kind

Kinds drivkraft ⚡️

Kunskap, erfarenhet och riktlinjer finns där ute. Kinds drivkraft är att göra bra vård tillgänglig. För alla. På lika villkor. Vi ger våra kunder möjligheten att fokusera på sin kompetens och sin kärnverksamhet, tillsammans skapar vi förutsättningar för en modern vård med personen i fokus. Genom Kinds digitala plattform möjliggörs ett säkert och tryggt möte mellan vårdgivare och patienter – en innovativ kombination av patientnärvaro, effektivitet och kvalitetssäkrad kunskapsöverföring.

Vårt team 🏅

Vi är ett fantastiskt team med bakgrunder inom hälso- och sjukvård, spelutveckling, läkemedelsindustrin och beteendevetenskap. Unika som alla andra men med en tydlig gemensam vision: att utveckla och erbjuda en kommunikationsplattform med personen i fokus och genom det göra bra sjukvård tillgänglig på ett säkert, enkelt och effektivt sätt.

Kind ❤️ dig

Vi älskar att vår plattform används dagligen av tusentals patienter och vårdpersonal inom både privat och offentlig hälso- och sjukvård. Vi älskar att höra hur våra kunder frigör tid samtidigt som patienterna upplever en högre närvaro. Och vi älskar att utvecklas tillsammans. Pays to be Kind!