En digital kommunikations-plattform: För mödravård

Direktkommunikation med patienter är avgörande för en tillgänglig och effektiv vård. Detta medför en ökad efterfrågan på digitala verktyg och dess möjligheter inom mödravård. Vår plattform är utformad för att spara tid och öka arbetseffektivitet genom smart användning av digitala lösningar. Den gör det möjligt för barnmorskor att ta del av väsentlig information om den gravida kvinnans hälsa redan innan det första fysiska mötet och att hålla kvinnan informerad om sin graviditet mellan besöken på kliniken genom plattformen.

Idag används Kind bland annat av Barnmorskegruppen Öresund, Vasamamma och Raijer & Sup. Kind är, i jämförelse med andra digitala verktyg på marknaden, helt anpassad för relationell vård där vårdgivare har flera interaktioner med samma patient över tid.

Det är viktigt för oss att kunna vara tillgängliga för den gravida kvinnan genom hela graviditets-resan och genom att använda kind-plattformen så har vi nu fått en jättefin möjlighet till det. Kind-plattformen har visat sig ha jättemånga fördelar, inte bara i kommunikationen som fungerar väldigt lätt och smidigt och säkert med den gravida, men också med möjligheten att skicka ut information som följer hennes graviditetsveckor och annan typ av information som är viktig att ta till sig under graviditeten.”

Petra Vigh

Leg. Barnmorska och Marknadsansvarig, Barnmorskegruppen Öresund

“Allt handlar om god service. Vi får hjälp att erbjuda en fantastisk tjänst med smarta digitala lösningar till våra patienter. Kind App är lika uppskattad av personal som patient.”

Haleh Amirfaryar

VD, Vasamamma

 • Effektivisera inskrivningsmötet

  Med Kind har våra barnmorskor lyckats korta ner första samtalet samtidigt som mötet blivit mer kvalitativt. Detta genom smart användning av digitala hälsodeklarationen som delas med den gravid kvinna och dess partner inför inskrivningsmöte.

 • Ersätt brevutskick och pappersbaserad informationsdelning

  Skicka kallelser, intyg och annan information digitalt via Kind. Era patienter tar säkert emot ert meddelande och kan svara från deras smartphone, surfplatta eller dator.

 • Dela rätt information vid rätt tid med vårdplaner

  Barnmorskor har påvisat att de fått mindre återkommande frågor och samtal genom användning av digitala vårdplaner samtidigt som patient upplever ökad tillgänglighet. En vårdplan i Kind är ett flöde med automatiserade utskick där den gravida kvinnan får rätt information på rätt tid.

 • Digital och GDPR-kompatibel

  All dataöverföring i Kind är GDPR kompatibel och används för kommunikation med patienter, internt mellan kollegor samt externt med andra sjukvårdsleverantörer och partners.